Generalforsamling den 8. juni 2021

Alle medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling i

Kreativt Håndværk – Egense Husflid

Tirsdag den 8. Juni, 2021 kl. 19.00

i foreningens lokaler, Skolebakken 8 i Ollerup

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent - vi foreslår Kitte

2. Valg af referent – vi foreslår Pia

3. Aflæggelse og godkendelse af årsberetninger

a. formand, Hanne Olsen

b. skoleleder, Ellen Johanne Petersen

4. Aflæggelse og godkendelse af det revidere regnskab v. kasserer Hanne Marie Jensen

5. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår kontingentet uændret, altså 150 kr. pr person for kalenderåret

6. Indkomne forslag fra medlemmerne (skal være bestyrelsen i hænde senest 1/6)

7. Forslag til nye aktiviteter i foreningen

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter

På valg til bestyrelsen er Hanne Olsen, Ann Lindegrund og Hanne Marie Jensen. Alle vælges for to år, og alle modtager genvalg.

Suppleanter på valg er Hanne Ravn og Elias Lund, og begge modtager genvalg.  Begge vælges for et år.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant  - På valg til revisor er Karin Bagge, der    vælges for to år og modtager genvalg

På valg til revisorsuppleant er    ?      , der vælges for et år

10. Eventuelt

 

KONTAKT


Kreativt Håndværk - Egense Husflid
Skolebakken 8, Ollerup
5762 Vester Skerninge

Telefon: 61709307

Mail: egense.husflid@gmail.com

CVR: 15437073


Medlem af Fora
;