Medlemsarrangementer og aktivitetsaftener

Egense Husflid er en forening, der tilbyder kurser efter folkeoplysningslovens bestemmelser. Man behøver ikke at være medlem af foreningen for at deltage på kurserne.

Man kan blive medlem for 150 kr. om året. – Kontingentet gælder for kalenderåret og opkræves i februar måned.

Som medlem har du bl.a. følgende tilbud:

  • Programmet bliver automatisk tilsendt

  • Deltage i aktivitetsaftenerne på Juulgården. Læs mere under "Medlemsaftener".

  • Deltage i andre tilbud, bl.a. foredrag, workshops og udflugt.

  • Deltage i julebazaren.

  • I det hele taget være en del af et kreativt og skabende fællesskab, hvor der også lægges vægt på det sociale.

Oplysning om aktiviteter, foredrag og andre nyheder, bliver løbende udsendt pr. mail til de medlemmer, der ønsker dette.

Hvis du ikke allerede har oplyst din mailadresse, så send den til egense.husflid@gmail.com

Vi er også aktive på Facebook, hvor vi lægger billeder ud af ting, der er produceret på kurser, omtaler arrangementer, og kommer med links til kreative ting og sager.